Energetska sanacija večstanovanjskih stavb: Cesta dolomitskega odreda 17, Ljubljana, Gerbičeva 47, Ljubljana, Topniška 58, Ljubljana (CTN)

Zaključen: 4. 6. 2018 , odpiranje prijav: 4. 6. 2018

Datum objave: 18. 5. 2018
Rok za prijavo: 4. 6. 2018 predložitev E-ponudb do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 4. 6. 2018 E-odpiranje ob 10:30 uri

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo energetske sanacije večstanovanjskih stavb na naslovih:
- Cesta dolomitskega odreda 17, Ljubljana,
- Gerbičeva 47, Ljubljana,
- Topniška 58, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 29.5.2018 do 12:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003164/2018-W01

 

Dodatno besedilo objave:

Naročnik ponudnike obvešča o objavi dopolnitve razpisne dokumentacije - Naročnik razširja klasifikacije, za katere bo priznal reference.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003164/2018-K01

Razpisne datoteke