Enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Večstanovanjsko stavbo Resljeva

Zaključen: 11. 5. 2023

Datum objave: 21. 2. 2023
Rok za prijavo: 11. 5. 2023

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana vse zainteresirane obvešča o objavi javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Večstanovanjsko stavbo Resljeva.

Natečajna dokumentacija je dostopna na povezavi:  https://zaps.si/natecaji/vecstanovanjska-stavba-resljeva/.