Glavni računovodja v Slovenskem mladinskem gledališču

Zaključen: 31. 1. 2023

Datum objave: 11. 1. 2023
Rok za prijavo: 31. 1. 2023

Slovensko mladinsko gledališče razpisuje prosto delovno mesto glavna računovodja/glavni računovodja. 

 

Opis del in nalog:

 • vodenje, organiziranje in nadzorovanje finančno računovodskega poslovanja;
 • obračun plač, avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb;
 • obračun DDV in davka od dohodkov pravnih oseb;
 • vodenje registra osnovnih sredstev;
 • izvajanje elektronskega plačilnega prometa;
 • izdelava finančnih načrtov, analiz in poročil;
 • sestavljanje periodičnih obračunov in zaključnih računov;
 • druge naloge s finančno računovodskega področja.

Posebni pogoji delovnega mesta:

 • VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri s finančno računovodskega področja;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • odgovornost za zakonitost finančno računovodskega poslovanja;
 • odgovornost za finančno poslovanje v okviru finančnega načrta in za vodenje predpisanih evidenc.

Če vas zanima delo v kulturi, v dinamičnem in ustvarjalnem kolektivu, in menite, da izpolnjujete pogoje, prosimo, da prijave z življenjepisom in navedbo delovnih izkušenj pošljete na elektronski naslov: info@mladinsko-gl.si

Kontaktna oseba:
Lidija Čeferin, T: 01 3004 900