Intervencijska in vzdrževalno – investicijska strojno – instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela v stanovanjih v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in MOL

Zaključen: 5. 3. 2014 , odpiranje prijav: 5. 3. 2014

Datum objave: 17. 2. 2014
Rok za prijavo: 5. 3. 2014 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 5. 3. 2014 ob 9.30 uri v sejni sobi naročnika JSS MOL, Zarnikova 3/III.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1886/2014.


Rok za vprašanja ponudnikov: 27.2.2014 do 14.00 ure.


 

Obrazci

Razpisne datoteke