Intervencijska in vzdrževalno-investicijska strojno-instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

Zaključen: 22. 2. 2016 , odpiranje prijav: 22. 2. 2016

Datum objave: 9. 2. 2016
Rok za prijavo: 22. 2. 2016 9.00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 22. 2. 2016 ob 10,00 v sejni sobi JSS MOL na Zarnikovi 3/III, Ljubljana

JSS MOL kot naročnik javnega naročila, katerega predmet so intervencijska in vzdrževalno-investicijska strojno-instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL, ki se bo izvedlo na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po oddaji javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 16.2.2016 do 12.00 ure

Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV735/2016

Razpisne datoteke