Intervencijska in vzdrževalno – investicijska, strojno – instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela

Zaključen: 7. 3. 2017 , odpiranje prijav: 7. 3. 2017

Datum objave: 15. 2. 2017
Rok za prijavo: 7. 3. 2017 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 7. 3. 2017 10. uri, JSS MOL, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN001047/2017-W01.

Rok za vprašanja: 28.2.2017 do 10.00 ure,

Spremembi razpisne dokumentacije: JN001047/2017-K01 (22.2.2107).

Razpisne datoteke