Izbira izvajalca za izdelavo OPPN 385: Zvezna ulica

Zaključen: 24. 9. 2019 , odpiranje prijav: 24. 9. 2019

Datum objave: 12. 9. 2019
Rok za prijavo: 24. 9. 2019 do 11:00, e-JN
Odpiranje prijav: 24. 9. 2019 ob 11:05 uri, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 385: Zvezna ulica, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 19.9.2019 do 12:00 ure


Številka objave na Portalu javnih naročil: JN006354/2019-W01.

Razpisna dokumentacija.