Izbira izvajalca za rekonstrukcijo kotlovnice na naslovu Poljanska cesta 66a, Ljubljana

Zaključen: 9. 5. 2019 , odpiranje prijav: 9. 5. 2019

Datum objave: 17. 4. 2019
Rok za prijavo: 9. 5. 2019 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 9. 5. 2019 12:05, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca rekonstrukcijo plinske kotlovnice večstanovanjskega objekta na naslovu Poljanska 66a, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 6.5.2019 do 10:00.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN002375/2019-W01.