Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo objekta Vila Urška, Poljanska 97, Ljubljana z zunanjo ureditvijo

Zaključen: 29. 8. 2013 , odpiranje prijav: 29. 8. 2013

Datum objave: 20. 8. 2013
Rok za prijavo: 29. 8. 2013
Odpiranje prijav: 29. 8. 2013

Številka: 430-973/2013-3, Oznaka JN: JN13/200074

Datum za vprašanja potencialnih ponudnikov je 22. avgust 2013 do 23. 59 ure.

Prosimo, da dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevate preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljeni tudi vsi odgovori, morebitni popravki ter dodatna pojasnila naročnika. Hvala.

Objava na Portalu javnih naročil je na naslednji povezavi.

Razpisne datoteke