Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno – investicijskih strojno – instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL

Zaključen: 26. 8. 2022 , odpiranje prijav: 26. 8. 2022

Datum objave: 18. 8. 2022
Rok za prijavo: 26. 8. 2022 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 26. 8. 2022 ob 11:00, e-JN

Rok za postavljanje vprašanj: 23.8.2022 do 10.00 ure na Portalu javnih naročil.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN005709/2022-W01.

Razpisne datoteke