Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno – investicijskih strojno – instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

Zaključen: 15. 11. 2020 , odpiranje prijav: 15. 11. 2020

Datum objave: 15. 10. 2020
Rok za prijavo: 15. 11. 2020 do 10.00, e-JN
Odpiranje prijav: 15. 11. 2020 ob 10.01 uri na portalu E-JN

Rok za vprašanja: 28.10.2020 do 12.00 ure na Portalu javnih naročil.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN006366/2020-W01.

Razpisne datoteke