Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno - investicijskih, strojno - instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

Zaključen: 22. 10. 2019 , odpiranje prijav: 22. 10. 2019

Datum objave: 10. 10. 2019
Rok za prijavo: 22. 10. 2019 do 11:00, e-JN
Odpiranje ponudb ob 11:05, e-JN: 22. 10. 2019

Rok za vprašanja: 18.10.2019 do 10:00.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN007044/2019-W01.

Razpisne datoteke