Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno – investicijskih strojno – instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL

Zaključen: 19. 7. 2022 , odpiranje prijav: 19. 7. 2022

Datum objave: 12. 7. 2022
Rok za prijavo: 19. 7. 2022 do 14.00, e-JN
Odpiranje prijav: 19. 7. 2022 ob 15:00, e-JN

Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj: 15.7.2022 do 10.00 preko Portala javnih naročil.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN004839/2022-W01.

Razpisne datoteke