Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti JSS MOL

Zaključen: 6. 10. 2014 , odpiranje prijav: 6. 10. 2014

Datum objave: 23. 9. 2014
Rok za prijavo: 6. 10. 2014 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 6. 10. 2014 ob 9.30 uri v sejni sobi JSS MOL (3. nadstropje)

Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV3860/2014.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:  30. 9. 2014 do 12:00 ure.

 

Razpisne datoteke