Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih enot in stavb v lasti JSS MOL ali MOL

Zaključen: 5. 6. 2019 , odpiranje prijav: 5. 6. 2019

Datum objave: 22. 5. 2019
Rok za prijavo: 5. 6. 2019 do 11:00, e-JN
Odpiranje prijav: 5. 6. 2019 ob 11:05, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih enot in stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 31.5.2019 do 10:00.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003273/2019-W01.

Razpisne datoteke