Izvajanje storitev upravljanja v stanovanjskih soseskah Polje I, Polje II, Polje III, Polje IV

Zaključen: 12. 4. 2019 , odpiranje prijav: 12. 4. 2019

Datum objave: 25. 3. 2019
Rok za prijavo: 12. 4. 2019 do 11:00, e-JN
Odpiranje prijav: 12. 4. 2019 ob 11:05, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvajanje storitev upravljanja v stanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 8.4.2019 do 14:00.

Ogled stanovanjskih sosesk je pogoj za oddajo ponudbe. Ogled bo potekal v četrtek, 4.4.2019 ob 9:00 uri, zbirno mesto je parkirišče, Polje 376.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN001725/2019-W01.

Razpisne datoteke