Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi GOI za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana

Zaključen: 10. 1. 2019 , odpiranje prijav: 10. 1. 2019

Datum objave: 5. 12. 2018
Rok za prijavo: 10. 1. 2019 do 11:00 ure na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5864
Odpiranje prijav: 10. 1. 2019 ob 11:05 uri na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5864

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradbenega, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 4.1.2019 do 10:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN008355/2018-W01

Razpisne datoteke