Izvajanje svetovalnega inženiringa z izvajanjem nadzora gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo

Zaključen: 4. 8. 2014 , odpiranje prijav: 4. 8. 2014

Datum objave: 24. 7. 2014
Rok za prijavo: 4. 8. 2014
Odpiranje prijav: 4. 8. 2014 ob 10.30 uri v sejni sobi JSS MOL (3. nadstropje)

Številka objave na Portalu javnih naročil:  NMV2665/2014

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31. 7. 2014 do 10:00 ure.