Izvajanje vzdrževalno - investicijskih, strojno - instalacijskih del ter spremljajočih gradbenih in obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

Zaključen: 13. 12. 2018 , odpiranje prijav: 13. 12. 2018

Datum objave: 3. 12. 2018
Rok za prijavo: 13. 12. 2018 do 12:00 ure na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5750
Odpiranje prijav: 13. 12. 2018 ob 12:05 uri na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5750

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvajanje vzdrževalno - investicijskih, strojno - instalacijskih del ter spremljajočih gradbenih in obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

 

Rok za vprašanja: 10.12.2018 do 12:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN008277/2018-W01

Razpisne datoteke