Izvedba GOI del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana

Zaključen: 24. 1. 2019 , odpiranje prijav: 24. 1. 2019

Datum objave: 27. 11. 2018
Rok za prijavo: 24. 1. 2019 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 24. 1. 2019 ob 12:05, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 8.1.2019 do 14:00 ure
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN008136/2018-B01.

 

Razpisna dokumentacija:

Več datotek na https://mol.sharefile.eu/d-s9bf97e7b5364334a

Vse datoteke z zgornje povezave je potrebno »downloadati« oziroma prenesti naenkrat in jih potem odzipati tako, da je vsak posamezen sklop popisov v svoji originalni mapi. Lahko se zgodi, da formule ne delujejo. V tem primeru je potrebno mapo
OI deli zapreti in ponovno odpreti s potrditvijo posodobitve.
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja ponudnikov, in sicer je nov rok za vprašanja: 8.1.2019 do 15:00.

Link do objave  spremembe na Portalu javnih naročil.

 

Dopolnjen obrazec, datum objave: 24.12.2018
Naročnik objavlja dopolnjen obrazec "Priloga št. 1: Podatki o ponudniku - ponudba - predračun", katerega ponudniki izpolnijo in priložijo ponudbi namesto prvotno objavljenega obrazca Priloga št. 1.

 

Datum objave: 10.1.2019
Novi rok za oddajo ponudb je: 24.1.2019 do 12:00 ure
Novi rok za odpiranje ponudb je: 24.1.2019 ob 12:05 uri

Številka objave na Portalu JN: JN008136/2018-K02

Naročnik objavlja:

- popravljene popise del z upoštevanjem posameznih popravljenih postavk,
- navodila in pozicije popravljenih postavk,
- nov obrazec PRILOGA ŠT. 1 - PODATKI O PONUDNIKU IN OBRAZEC PONUDBE - PREDRAČUNA, katerega ponudniki izpolnijo in vložijo v aplikacijo namesto predhodno objavljenih obrazcev v Priloga št. 1.

Ponudniki neto vrednost iz skupne rekapitulacije - popravek vpišejo v obrazec PRILOGA ŠT. 1 - PODATKI O PONUDNIKU IN OBRAZEC PONUDBE - PREDRAČUNA v vrstico POPRAVEK 1 GOI DEL P1.

Več datotek na https://mol.sharefile.eu/share/view/sf89095a1b33420ab/foe6e318-4e82-4b48-9efa-7380b20fc0e0

Vse datoteke z zgornje povezave je potrebno »downloadati« oziroma prenesti naenkrat in jih potem odzipati tako, da je vsak posamezen sklop popisov v svoji originalni mapi. Lahko se zgodi, da formule ne delujejo. V tem primeru je potrebno mapo GOI deli zapreti in ponovno odpreti s potrditvijo posodobitve.

Razpisne datoteke