Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani

Rok za prijavo: 5. 5. 2020

Datum objave: 18. 3. 2020
Rok za prijavo: 5. 5. 2020 do 11.ure, e-JN
Odpiranje prijav: 5. 5. 2020 ob 11:01, e-JN

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2020 12:00.

Objava na portalu JN pod št. objave JN001784/2020-B01.

Dostop do razpisne dokumentacije: www.jssmol.si.