Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za prenovo večstanovanjske stavbe na naslovu Zarnikova ulica 4

Zaključen: 16. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

Datum objave: 14. 12. 2017
Rok za prijavo: 16. 1. 2018 do 9:00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 16. 1. 2018 ob 10:00 uri v sejni sobi, 3. nadstropje, Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za prenovo večstanovanjske stavbe na naslovu Zarnikova ulica 4 v Ljubljani, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

 

Rok za vprašanja: 11. 1. 2018 do 11:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN010199/2017-B01.

Objava popravljenih popisov del, ki so jih ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN010199/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Razpisne datoteke