Javna dražba za nepozidani stavbni zemljišči v Dravljah in Trnovskemu predmestju

Zaključen: 19. 10. 2023 , odpiranje prijav: 19. 10. 2023

Datum objave: 22. 9. 2023
Javna dražba: 19. 10. 2023
Odpiranje prijav: 19. 10. 2023 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUBU 11, s pričetkom ob 13:30 (k. o. Dravlje) in ob 13:50 (k. o. Trnovsko predmestje)

Predmeta javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:

  • parc. št. 383/34 (ID znak: parcela 1738 383/34) v izmeri 1.229 m²,  k. o. 1738 Dravlje
  • parc. št. 1417/7 (ID znak: parcela 1722 1417/7) v izmeri 811 m²,  k. o. 1722 Trnovsko predmestje

 

Razpisne datoteke