Javna dražba za prodajo nepremičnin - Masarykova cesta, 1000 Ljubljana

Zaključen: 25. 5. 2018 , odpiranje prijav: 25. 5. 2018

Datum objave: 24. 4. 2018
Rok za prijavo: 25. 5. 2018
Odpiranje prijav: 25. 5. 2018 ob 10:30 uri na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin: nepremičnini z ID znakom: parcela 1737 2726 in ID znakom: parcela 1737 2720/14, ki v naravi predstavljata zemljišči vpisani v zemljiško knjigo na parc. št. 2726 (velikosti 381,00 m2) in parc. št. 2720/14 (velikosti 2437,00 m2) obe k.o. 1737 - TABOR, Masarykova cesta, 1000 Ljubljana.

Razpisne datoteke