Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 7. 1. 2011 , odpiranje prijav: 7. 1. 2011

Datum objave: 17. 12. 2010
Rok za prijavo: 7. 1. 2011
Odpiranje prijav: 7. 1. 2011

Solastniški delež do 746/10000 nepremičnine na Slovenski cesti 28.

PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:
solastniški delež do 746/10000 nepremičnine s parc. št. 3185, vpisane v zk. vl. št. 1209, k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 1725-497-1 na naslovu Slovenska cesta 28 v Ljubljani v 4. etaži (1. nadstropje) v izmeri 195,32 m2.

Nepremičnina je prosta vseh Bremen.
 

Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.

Razpisne datoteke