PREKLIC: Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Brankova ulica 1

Zaključen: 22. 6. 2022 , odpiranje prijav: 24. 6. 2022

Datum objave: 31. 5. 2022
Rok za plačilo varščine: 22. 6. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v. 3. nadstropju ob 9.00 uri: 24. 6. 2022

Posamezni del stavbe z ID št. 2636-2658-1, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v kleti s pripadajočo kletno shrambo v skupni izmeri 40,2 m2, v stavbi na naslovu Brankova ulica 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 1193/2 k.o. 2636 - Bežigrad.

Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.

Razpisne datoteke