Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Breg 22 - Križevniška ul. 16, Ljubljana

Zaključen: 10. 5. 2017 , odpiranje prijav: 11. 5. 2017

Datum objave: 20. 4. 2017
Rok za prijavo: 10. 5. 2017 - rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 11. 5. 2017 ob 10. uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine JSS MOL - stanovanja v izmeri 51,9 m2 s shrambo v izmeri 6,7 m2 v stavbi na naslovu Breg 22 - Križevniška ulica 16 v Ljubljani.

Ogled nepremičnine bo 5. 5. 2017 med 10. in 11. uro. Vhod v stanovanje je iz Križevniške ulice 16, Ljubljana.

Razpisne datoteke