Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Cankarjevo nabrežje 1, Stritarjeva ulica 9 v Ljubljani

Zaključen: 11. 10. 2019 , odpiranje prijav: 15. 10. 2019

Datum objave: 19. 9. 2019
Rok za prijavo: 11. 10. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 15. 10. 2019 JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 10:00 uri

- posamezni del z ID št. 1728-18-22, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v mansardi v izmeri 14,0 m2,
- posamezni del z ID št. 1728-18-45, ki v naravi predstavlja sanitarije v mansardi, v izmeri 1,68 m2,
- posamezni del z ID št. 1728-18-39, ki v naravi predstavlja shrambo v kleti, v izmeri 8,0 m2,
vse v stavbi na naslovu Cankarjevo nabrežje 1, Stritarjeva ulica 9 v Ljubljani, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih navedene stvebe, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 323 k.o. 1728 - Ljubljana mesto.

Ogled nepremičnine bo dne 2.10.2019 ob 10:30 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke