Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Ciril Metodov trg 17

Zaključen: 24. 11. 2017 , odpiranje prijav: 28. 11. 2017

Datum objave: 8. 11. 2017
Rok za prijavo: 24. 11. 2017 Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 28. 11. 2017 ob 9:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine - stanovanje v izmeri 27,0 m2 s pripadajočo shrambo v izmeri 2,0 m2, oboje v 1. etaži (pritličju) stavbe na naslovu Ciril Metodov trg 17, Ljubljana.

Ogled nepremičnine bo dne 15. 11. 2017 ob 9:00 uri.

Razpisne datoteke