Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Hrenova ulica 8a, 1000 Ljubljana

Zaključen: 14. 6. 2020 , odpiranje prijav: 16. 6. 2020

Datum objave: 20. 5. 2020
Rok za plačilo varščine: 14. 6. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 16. 6. 2020, JSS MOL, Za<rnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 11. uri: 16. 6. 2020

Izklicna cena je 300.000,00 EUR (brez davka).

Ogled nepremičnine bo dne 8. 6. 2020 ob 10:30 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke