Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana

Zaključen: 25. 1. 2019 , odpiranje prijav: 29. 1. 2019

Datum objave: 4. 1. 2019
Rok za prijavo: 25. 1. 2019 - plačilo varščine
Odpiranje prijav: 29. 1. 2019 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 9:00 uri

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine: posamezni del z ID št. 1737-1904-31, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v mansardi s pripadajočo shrambo v kleti, v skupni izmeri 15,6 m2 v stavbi na naslovu Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih navedene stavbe, ki je povezana z zemljiščem s parc. št. 3688/1 in 3845/8, obe k.o. 1737 - Tabor. Predmetni stanovanjski sobi pripada souporaba skupnega WC in tuš kabine, ki se nahajata na drugi strani skupnega hodnika in imata tudi dostop iz skupnega hodnika.

Ogled nepremičnine bo dne 17.1.2019 ob 9:00 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke