Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Teslova ulica 14

Zaključen: 26. 1. 2018 , odpiranje prijav: 31. 1. 2018

Datum objave: 9. 1. 2018
Rok za prijavo: 26. 1. 2018 oziroma plačilo varščine
Odpiranje prijav: 31. 1. 2018 ob 10:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine:

- posamezni del z ID št. 2679-1169-1, ki v naravi predstavlja stanovanje s pripadajočo shrambo, ki ima po podatkih katastra stavb skupno površino 41,63 m2 v 1. etaži (klet) stavbe na naslovu Teslova ulica 14, Ljubljana.

Razpisne datoteke