Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Zaloška cesta 15, Ljubljana

Zaključen: 26. 1. 2018 , odpiranje prijav: 30. 1. 2018

Datum objave: 9. 1. 2018
Rok za prijavo: 26. 1. 2018 oziroma plačilo varščine
Odpiranje prijav: 30. 1. 2018 ob 9:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine:

- posamezni del z ID št. 1726-465-18, ki v naravi predstavlja stanovanje v 4. etaži (mansarda) v izmeri 51,4 m2 v stavbi na naslovu Zaloška cesta 15, Ljubljana.

Razpisne datoteke