Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Zaloška cesta 87, Ljubljana

Zaključen: 14. 6. 2018 , odpiranje prijav: 19. 6. 2018

Datum objave: 23. 5. 2018
Rok za prijavo: 14. 6. 2018
Odpiranje prijav: 19. 6. 2018 Javna dražba se bo vršila v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 9:00 uri.

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine:

- posamezni del z ID št. 1730-1428-2, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 24,4 m2 in posamezni del z ID št. 1730-1428-15, ki v naravi predstavlja sanitarije v izmeri 1,1 m2, oboje v 1. nadstropju (3. etaža) v stavbi na naslovu Zaloška cesta 87, Ljubljana.

Besedilo javne dražbe stanovanja na naslovu Zaloška cesta 87 (.docx 121KB)
Dražbena pravila (.doc 53KB)
EI - Zaloška 87 (.pdf 1.7MB)
Fotografije - Zaloška cesta 87 (.docx 2.2MB)

Ogled nepremičnine bo dne 7. 6. 2018 ob 9:00 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.