Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 3. 11. 2011

Datum objave: 14. 10. 2011
Rok za prijavo: 3. 11. 2011

stanovanja v izmeri 94,90 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in zemljišču na lokaciji Gornji trg 13 v Ljubljani

Razpisne datoteke