Javna dražba za prodajo nepremičnine - zemljiška parcela

Zaključen: 15. 10. 2018 , odpiranje prijav: 18. 10. 2018

Datum objave: 20. 9. 2018
Rok za prijavo: 15. 10. 2018
Odpiranje prijav: 18. 10. 2018 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 9:00

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine: zemljiška parcela z ID znakom: parcela 1723 1269/16 v k.o. 1723 Vič, v izmeri 286,00 m2, ki se nahaja v bližini Žabarjeve ulice in Vinčarjeve ulice v Ljubljani.

Razpisne datoteke