Javna objava pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za drugi krog volitev za predsednika republike

Zaključen: 27. 10. 2017 , odpiranje prijav: 27. 10. 2017

Datum objave: 24. 10. 2017
Rok za prijavo: 27. 10. 2017 do 9. ure
Odpiranje prijav: 27. 10. 2017 Javno žrebanje bo ob 11.00 uri v sejni sobi 206, v II. nadstropju stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjema drugega kroga volilne kampanje za volitve za predsednika republike (v nadaljevanju: organizatorja) naslednje vrste plakatnih mest:

  • tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
  • samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).

Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Mestne občine Ljubljana.

V skladu s 15. členom Odloka o oglaševanju Mestna občina Ljubljana brezplačno zagotovi vsakemu organizatorju volilne kampanje predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za velike plakate za čas sedmih dni.

Organizatorja morata posredovati vlogo za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za drugi krog volilne kampanje za volitve za predsednika republike bodisi:

  • z osebno oddajo vloge pri Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, v pisarni 203 (II. nadstropje); na vlogi je potrebno navesti oznako »Plakatna mesta za drugi krog volilne kampanje za volitve za predsednika republike«, najkasneje do 27. 10. 2017, do 9. ure,
  • pisno, po pošti, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, z oznako »Plakatna mesta za drugi krog volilne kampanje za volitve za predsednika republike«; upoštevale se bodo priporočene pošiljke z datumom oddaje na pošto z dne 26. 10. 2017, do 23.59 ure,
  • po elektronski pošti na naslov: ogdp@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 27. 10. 2017, do 9. ure.

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, bo organizatorjema razdelila plakatna mesta z javnim žrebanjem.

Javno žrebanje bo 27. 10. 2017 ob 11.00 uri v sejni sobi 206, v II. nadstropju stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana.

Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo zadnji teden pred dnevom volitev.

 

Razpisne datoteke