Javna objava JSS MOL

Zaključen:

Datum objave: 4. 12. 2023

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zainteresirano javnost obvešča o načrtovani objavi javnega natečaj za izbiro umetniške intervencije v odprtem prostoru za projekt stanovanjske soseske »Mestni kare – Povšetova«, ki bo izveden na podlagi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2022, s spremembami in dopolnitvami).

Izbrani predlagatelj bo umetniško intervencijo izdelal ter jo postavil v okviru investicijskega projekta gradnje stanovanjske soseske Mestni kare – Povšetova.

Javni natečaj bo objavljen predvidoma v drugi polovici januarja 2024 na spletni strani www.jssmol.si.