Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »IZGRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ Z USTANOVITVIJO STANOVANJSKE ZADRUGE«

Zaključen: 20. 9. 2018

Datum objave: 30. 5. 2018
Rok za prijavo: 20. 9. 2018 do 10:00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

Rok za vprašanja: 11.9.2018 do 12:00 ure na elektronski naslov: karmen.pintar@ljubljana.si.

Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu javnih naročil: JN003470/2018-A01.

Razpisne datoteke