Javni poziv za zbiranje vlog

Zaključen: 16. 11. 2010

Datum objave: 11. 11. 2010
Rok za prijavo: 16. 11. 2010

za najem gostinske sejemske hišice v času od 3. decembra 2010 do 2. januarja 2011

TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, Ljubljana
po pooblastilu Mestne občine Ljubljana

objavlja
Javni poziv za zbiranje vlog

za najem gostinske sejemske hišice v času od 3. decembra 2010 do 2. januarja 2011
Lokacija
: Prešernov trg
Cena najema znaša 10.000 eur.
Dodatno se zaračuna priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1.500 eur. Navedeni ceni ne vsebujeta DDV.
Po pooblastilu Turizma Ljubljana pisne vloge sprejema EURO VARIA d.o.o., Anžurjeva 2f, 1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec »prijavnica«.
Rok prijave je 16. november 2010
Vlogo za najem prodajnega prostora mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »prijavnica«,
- dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register oz. akt o ustanovitvi ( za
gospodarske družbe) ali priglasitveni list ( za samostojne podjetnike posameznike),
- cenik predvidene gostinske ponudbe.
Prispele prijave bo pregledala in ocenila Komisija za oddajo stojnic in v roku osmih dni izbrala ponudnika najustreznejše ponudbe, ki bo po oceni komisije najbolje dopolnjevala preostalo sejemsko gostinsko ponudbo. Podrobnejše informacije lahko dobite po telefonu 01/542 61 30.