Javni poziv za zbiranje vlog

Zaključen: 7. 8. 2013

Datum objave: 19. 7. 2013
Rok za prijavo: 7. 8. 2013

Javni poziv za zbiranje vlog za najem sedmih velikih gostinskih hišic na Kongresnem trgu v času Evropskega prvenstva v košarki 2013, za obdobje od 3. do 22. septembra 2013.

TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, Ljubljana, po pooblastilu Mestne občine Ljubljana

objavlja Javni poziv za zbiranje vlog  za najem sedmih velikih gostinskih hišic na Kongresnem trgu  v času Evropskega prvenstva v košarki 2013, za obdobje od 3. do 22. septembra 2013

Obratovalni čas: od 10.00 do 01.00 (21. in 22.09. do 5. ure)
Cena najema hišice: 7.000 EUR. Cena ne vključuje DDV.

V gostinskih hišicah se sme prodajati ozko izbrana gostinska ponudba s poudarkom na slovenskih in lokalnih specialitetah. Osvežilna pijača, vino in pivo se sme točiti izključno v tipizirane povratne kozarce proti plačilu kavcije, ki jih zagotovi JZ Šport Ljubljana .

Po pooblastilu Turizma Ljubljana pisne vloge sprejema Euro Varia d.o.o., Anžurjeva 2 f, 1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec »prijavnica«.

Rok prijave je do 7. avgusta 2013
Vloga za najem gostinske hišice mora vsebovati:

  • izpolnjen obrazec »prijavnica«,
  • dokazilo o vpisu gostinske dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi (za
  • gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike),
  • cenik predvidene gostinske ponudbe z navedbo blagovnih znamk piva, osvežilnih pijač in prehrambnih izdelkov.

Prispele prijave bo pregledala in ocenila Komisija za oddajo gostinskih hišic in izbrala ponudnika celovite in najustreznejše ponudbe. V primeru enake ponudbe bodo imeli pri izbiri prednost ponudniki, katerih dobavitelji so sponzorji Evropskega prvenstva v košarki 2013.

Podrobnejše informacije in informacije o načinu in pogojih uporabe tipiziranih kozarcev info@eurovaria.si  ali po telefonu 01 542 61 30.