Javni poziv »Sodniki porotniki«

Zaključen: 2. 12. 2020

Datum objave: 18. 11. 2020
Rok za prijavo: 2. 12. 2020

Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva občanke in občane Mestne občine Ljubljana, da kandidirajo, ter interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike.

V primeru, da želite kandidirati, izpolnite priloženo izjavo in skupaj z dokazilom posredujete s pripisom »Sodniki porotniki« na naslov MS MOL, KMVVI, p. p. 25, 1001 Ljubljana ali pa jih osebno prinesete v Glavno pisarno na Adamič Lundrovo nabrežje 2.

Razpisne datoteke