Javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023

Zaključen: 5. 9. 2022

Datum objave: 14. 7. 2022
Rok za prijavo dijaki: 5. 9. 2022
Rok za prijavo študentje: 5. 10. 2022

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023, in sicer:
‒ 16 štipendij za dijake,
‒ 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
‒ 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
‒ 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
‒ 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:
‒ dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
‒ študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
‒ študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
‒ študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
‒ študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,
če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2022/2023.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 29. 7. 2022 do izteka roka za prijavo.
Za oddajo vloge izberite mapo ''Nova vloga''.

Odlok o štipendiranju

Razpisne datoteke