Javni razpis za delovno mesto: poklicni gasilec – začetnik (m / ž)

Zaključen: 8. 9. 2013

Datum objave: 31. 8. 2013
Rok za prijavo: 8. 9. 2013

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8. dneh po objavi.

Kandidati za poklicnega gasilca morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba,
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
  • izpit za voznika B kategorije,
  • da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
  • zaželeno vsaj dve leti delovnih izkušenj.

Kandidati bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8. dneh po objavi na naslov:

Gasilska brigada Ljubljana
Vojkova cesta 19
1000 Ljubljana