Javni razpis za direktorja(ico) javnega zavoda Kinodvor 2019

Zaključen: 31. 1. 2019

Datum objave: 21. 1. 2019
Rok za prijavo: 31. 1. 2019

MOL Mestni svet Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Uradni list RS, št. 57/08) prosto delovno mesto.

 

Razpisne datoteke