Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18.3.1999

Zaključen: 30. 9. 2010 , odpiranje prijav: 3. 10. 2010

Datum objave: 20. 8. 2010
Rok za prijavo: 30. 9. 2010
Odpiranje prijav: 3. 10. 2010

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Ljubljana objavlja Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999.

Razpisne datoteke