Javni razpis za imenovanje 7- članskega Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 1. 2019

Datum objave: 11. 1. 2019
Rok za prijavo: 21. 1. 2019

Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:

- najmanj VII. stopnja izobrazbe,
- najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju,
- ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave.

Razpisne datoteke