Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

Zaključen: 16. 9. 2013

Datum objave: 23. 3. 2013
Rok za prijavo: 16. 9. 2013

JSS MOL objavlja javni razpis, s katerim bodo interesenti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu lahko vstopili v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

JSS MOL obvešča, da se s tem obvestilom objavljajo Javni razpisi

  1. javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva
  2. javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente
  3. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah

z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 400.000,00 EUR.

Razpisne datoteke