Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

Zaključen: 16. 7. 2018

Datum objave: 19. 4. 2018
Rok za prijavo: 16. 7. 2018

JSS MOL objavlja Javni razpis za nakup stanovanj namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.

Udeleženec razpisa - zasebni partner bo pridobil stanovanje v izključno posest in ga bo tudi sam v celoti uporabljal, za to pa bo solastniku JSS MOL za njegov solastniški delež plačeval mesečno nadomestilo za uporabo, primerljivo z neprofitno najemnino. Skladno s tem bo zasebni partner nosil vse stroške, ki izhajajo iz uporabe in lastništva stanovanja.

Razpisne datoteke