Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS)

Zaključen: 16. 9. 2008 , odpiranje prijav: 16. 9. 2008

Datum objave: 12. 4. 2008
Rok za prijavo: 16. 9. 2008
Odpiranje prijav: 16. 9. 2008

Razpis je namenjen varčevalcem NSVS, ki s privarčevanimi sredstvi ne zmorejo nakupa primernega stanovanja. V okviru razpisa lahko prosilci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, skupno z JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje v razmerju 60 % prosilec, 40 % JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo.

Obrazci